alior bank programista oferty pracy

Praca w IT w Alior – odważnie na nowe technologie.

Praca w IT w Alior

Alior Bank konsekwentnie pracuje na miano innowatora.
Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie najbardziej nowatorskich na rynku rozwiązań wymaga potężnego zaplecza IT – zarówno w zakresie przygotowania aplikacji i systemów,
jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeństwa danych.
Aktualnie w pionie IT Alior Banku zatrudniamy ponad 250 programistów, administratorów i ekspertów IT, którzy obsługują ponad 1500 urządzeń sieciowych oraz ponad 1800 fizycznych i wirtualnych systemów Banku.Na co dzień kooperujemy z największymi firmami technologicznymi i jako jedyny bank na świecie podpisaliśmy umowę o współpracy z Massachusetts Institute of Technology (MIT).