Sondaż PKO Finat

Sondaż PKO Finat: Specjaliści IT o zaletach i wadach pracy na kontrakcie.

W ubiegłym roku w Polsce brakowało już około 30 000 osób do pracy w IT. W związku z tym coraz ważniejsze staje się poznanie potrzeb i oczekiwań osób, które podejmują pracę w charakterze kontraktowych pracowników IT. PKO Finat przeprowadził właśnie badanie opinii polskich specjalistów IT, dotyczące ich spostrzeżeń na temat  pracy przy różnorodnych projektach.

PKO Finat – spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, dostawca usług outsourcingowych z wieloletnim doświadczeniem w outsourcingu personalnym (tzw. body leasingu) – ma w swojej bazie ponad 10 000 specjalistów IT o różnym profilu kompetencyjnym. Usługi body leasingu oferowane przez PKO Finat, cieszą się największym zainteresowaniem w branży finansowej oraz w firmach telekomunikacyjnych średniej wielkości.

BRAK URLOPU64,3%
BRAK CELÓW46,8%
BRAK WYZWAŃ41,6%
NIEKOMPETENTNY PRZEŁOŻONY38,4%

Z sondażu wynika, że tym, co najbardziej zniechęca do pracy na rzecz danej firmy w modelu outsourcingu IT są przede wszystkim trzy czynniki:

  • brak jasno określonych celów (dla 46,8%),
  • zła atmosfera (45,8%) oraz rutyna
  • brak wyzwań (41,6%).
  • przełożony, który jest niekompetentny jest istotnym problemem dla 38,4% respondentów.
  • kontraktorzy znacznie łatwiej tolerują przełożonych, określanych jako „trudni” (22,1%) oraz „trudnych” współpracowników (15,8%).

Na czele irytujących sytuacji spotykanych przy rozpoczynaniu prac nad nowym projektem uplasował się chaos w organizacji, na rzecz której dane zlecenie jest realizowane (aż 71% wskazań).
Kontraktorzy nie lubią również sytuacji, gdy brakuje wprowadzenia w projekt (43,5%) oraz właściwie zorganizowanego stanowiska pracy (39,8% wskazań).

Odnosząc się do przebiegu rekrutacji, kontraktorom najczęściej przeszkadza, gdy osoba rekrutująca nie zna warunków finansowych (60% wskazań), gdy są „egzaminowani” z teoretycznych pojęć (49,2%) oraz gdy brakuje określonej specjalizacji, w efekcie czego „poszukiwany jest człowiek do wszystkiego” (42,2%). Niemile widziane jest również (33% wskazań) przedłużanie procesu rekrutacji powyżej tygodnia.

Za jedną z największych wad pracy na kontrakcie ponad połowa respondentów uznaje brak płatnego urlopu (64,3% wskazań)

. Mniej przeszkadza brak stabilności (45,4%) oraz inne traktowanie, np. brak zaproszeń na firmowe imprezy (25,4%). Temat nadgodzin jest wskazywany zaledwie przez 7,6% respondentów.

Współpracujemy z ogromną rzeszą specjalistów z branży informatycznej. Interesuje nas jak postrzegają oni dzisiejszy rynek i jakie są ich doświadczenia w pracy z różnymi firmami, przy różnych projektach. Takie badania pozwalają nam lepiej dopasowywać ofertę współpracy do potrzeb tej grupy zawodowej, a dzięki temu – stale podnosić jakość usługi outsourcingu kompetencyjnego IT – powiedział Sławomir Facon, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem PKO Finat.

Celem naszego badania było zidentyfikowanie elementów, które przeszkadzają kontraktorom w osiąganiu pełnej satysfakcji zawodowej. Klienci decydują się na body leasing, ponieważ rozwiązanie to pozwala ich firmom skupić się na podstawowej działalności, a przy tym znacząco obniżyć koszty. Z doświadczenia wiemy, że większe szanse na sukces mają projekty realizowane przez spełnionych zawodowo kontraktorów, a godne wynagrodzenie to tylko jeden z elementów na liście ich oczekiwań” – dodała Monika Nazar z Zespołu Zarządzania Personelem i HR w PKO Finat.

Badanie przeprowadzono w sierpniu br. Wzięło w niej udział 195 kontraktorów. Respondenci mogli wskazać do 3 odpowiedzi w danej kategorii.

Leave a Reply