• Friendly workplace 2023
Zaangażowanie

HRK

Młodzi, a już dobrze opłacani!

Jednak, jak wynika z danych pozyskanych przez HRK, istnieją zawody czy specjalizacje, w których nawet osoba z niewielkim doświadczeniem może liczyć na dobre wynagrodzenie – są to zajęcia związane między innymi z branżą IT, SSC/BPO czy finansami.