• Friendly workplace 2023
Employee referral w branży IT

Starcie gigantów – Employee referral w branży IT

Zatrudnianie w branży IT osób z polecenia staje się coraz powszechniejszą praktyką za sprawą programów rekomendacji pracowników (ang. employee referrals). Wdrożone w firmach systemy tego rodzaju różnią się między sobą – m.in. kwotami oferowanymi za polecenie, momentem wypłacenia premii, a nawet osobami, do których są skierowane. Jak obecnie wyglądają programy poleceń w branży IT?

W większości przypadków programy rekomendacji skierowane są wyłącznie do obecnych pracowników firmy. Zdarza się jednak, że ich odbiorcami stają się również osoby spoza tego środowiska, co oznacza, że polecić pracownika, a co za tym idzie – otrzymać bonifikatę – może każdy, kto dowie się (np. z Internetu) o możliwości takiej rekomendacji.

Ile zarobimy na poleceniu programisty?

Stawki pieniężne oferowane przez pracodawców za polecenie nowych pracowników wahają się w zależności od stanowisk, na jakie poszukiwani są pracownicy (czasem czynnik dodatkowy stanowi również wielkość i/lub pochodzenie kapitału firmy). Uogólniając, można stwierdzić, że kwoty za polecenie wahają się od około 1-2 tys. brutto za polecenie specjalisty, przez 2-4 tys. brutto w przypadku starszego specjalisty, po ok. 8-10 tys. brutto, gdy mowa o stanowiskach menedżerskich. Zdarza się również, że wysokość kwoty za rekomendację przyszłego pracownika określana jest w skali jego przyszłych zarobków (polecającemu zostaje wtedy przyznany jednorazowy bonus w wysokości np. 50% wynagrodzenia nowego pracownika) bądź obecnych zarobków osoby polecającej (w takim przypadku wysokość premii za polecenie nie przekracza najczęściej miesięcznej wysokości wynagrodzenia osoby polecającej).

Kiedy otrzymamy premię za polecenie ?

Premia za polecenie nowego pracownika wypłacana jest po spełnieniu określonych warunków. Wśród najbardziej popularnych znajdują się dwa. Pierwszy z nich to przejście przez nowego pracownika okresu próbnego. Obok takiego rozwiązania pracodawcy wybierają również to pozwalające na wypłacenie pracownikom bonusu za polecenie wcześniej – część firm decyduje się na zrobienie tego już w momencie zatrudnienia pracownika (tj. po podpisaniu z nim umowy). Tylko nieliczni pracodawcy decydują się na podzielenie kwoty przysługującej za polecenie na dwie części, spośród których jedną wypłacają na przykład po przejściu przez kandydata okresu próbnego, a kolejną w późniejszym czasie.

Tajne przez poufne

Przedstawione dane nie wyczerpują jednak tematyki kwot oferowanych za polecenie przez największych w branży IT. W wielu przypadkach bowiem stawki za polecenie nie są jawne – nawet, jeśli powszechnie wiadomo, że firma oferuje nagrodę w przypadku rekomendacji pracownika zakończonej zatrudnieniem. Wśród gigantów, którzy nie podają do wiadomości wysokości kwoty za polecenie znajduje się m.in. Google, EY Poland czy Accenture Łódź Delivery Center, a być może także IBM czy Capgemini Polska – czyli firmy, których zagraniczne oddziały otwarcie mówią o wysokości nagrody za polecenie pracownika.

Polecają nie tylko najwięksi…

Warto także dodać, że systemy rekomendacji pracowników w branży IT wdrażają także mniejsze przedsiębiorstwa, których zakres działania często ma charakter wyłącznie lokalny. Jako przykład można tu wspomnieć firmy takie jak 3e Software House czy Tieto Poland.

Inwestycja na lata

Wdrożenie w  firmie właściwie zorganizowanego systemu rekomendacji pracowników – mimo nakładów finansowych, jakich wymaga taki program – powinno szybko zapewnić  zwrot z inwestycji. Employee referrals pozwalają bowiem na skrócenie czasu trwania procesu rekrutacyjnego ze względu na możliwość wcześniejszego dotarcia do pracowników spełniających określone w jego ramach kryteria – także tych, którzy co prawda aktywnie nie poszukują nowego zatrudnienia, jednak są otwarci na zmianę pracy. W branży IT, w której  z roku na rok odnotowywane są coraz większe niedostatki w ilości wykwalifikowanej kadry specjalistów ma to niezwykle istotne znaczenie.

Idealny pracowniku – daj się znaleźć!

Z drugiej strony – branżę IT cechuje wysoka rotacja pracowników. Przyczyny chęci zmiany pracy nie zawsze związane są wyłącznie z wysokością wynagrodzenia czy zakresem pozapłacowych benefitów. Elementem istotnym dla pracownika może być również charakter projektów, atmosfera w zespole czy rzeczywiste możliwości rozwoju (mogące odbiegać od obietnic, jakie padają podczas ustaleń z potencjalnym pracownikiem). Takie rzeczy najłatwiej zweryfikować „od wewnątrz”, mając w firmie kogoś, kto zdążył już poznać specyfikę pracy w niej. Programy rekomendacji pracowników pozwalają więc na spełnienie oczekiwań nie tylko pracodawcy, lecz także przyszłych pracowników.

 

  • Friendly workplace 2023

Related Posts

praca w Sii Polska
Jesteśmy grupą pracowników, kolegów i przyjaciół – w skrócie #PowerPeople!
Jak przyciągnąć programistów
Jak firmy z branży IT przyciągają kandydatów?
programowanie wynagrodzenia
Czy tylko w obszarze IT można liczyć na atrakcyjne zarobki?

Leave a Reply