• Friendly workplace 2023
...

Rynek pracy IT

Zawody przyszłości w branży IT

Rosnąca z roku na rok liczba przedsiębiorstw, które znaczną część podejmowanych działań opierają na wykorzystywaniu technologii, przyczynia się do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny informatyki.