• Friendly workplace 2023

Outsourcing w branży IT – Jakie korzyści niesie za sobą taka forma zatrudnienia?

Branża IT rozwija się w błyskawicznym tempie. Rynek pracy bardzo dobrze to pokazuje. Specjaliści IT są poszukiwani przez firmy, które kuszą ich wysokimi zarobkami, ciekawymi projektami i niekonwencjonalnymi benefitami. Możliwe są różne formy zatrudnienia, które są odpowiedzią na potrzeby specjalistów. W ostatnim czasie coraz bardziej popularny staje się outsourcing. O zaletach, które dostrzegają w nim specjaliści IT opowiada Barbara Górna, Sales & Delivery Manager w firmie Mindbox.

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing IT jest praktyką, której celem jest powierzenie obsługi pewnego zakresu prac firmie zewnętrznej.  Samo słowo outsourcing pochodzi od trzech angielskich słów: resources, outside oraz using i odnosi się do korzystania z szeroko rozumianych zasobów zewnętrznych. W tym wypadku mamy do czynienia z jednym z rodzajów outsourcingu, jakim jest body leasing.  Jest to użyczanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy swymi eksperckimi umiejętnościami wspierają bieżące procesy IT po stronie klienta lub realizują dedykowany projekt.

Jak zmieniało się postrzeganie outsourcingu IT na przestrzeni lat?

Trend korzystania z modelu outsourcingu IT bardzo mocno rozwija się na polskim rynku mniej więcej od dziesięciu lat. Dekadę temu można było zaobserwować wzrost liczby pracodawców na naszym lokalnym podwórku, którzy zaczęli implementować praktyki dotyczące zatrudniania znane i stosowane na innych, rozwijających się rynkach zagranicznych.  Rosnąca liczba centrów typu shared service (SSC) oraz business proces outsourcing (BPO), a także firm o kapitale i praktyce zachodniej, zaczęła wymuszać u nas powstawanie tego typu modeli biznesowych. Szacuje się, że roczny przyrost w sektorze usług nowoczesnych na rynku polskim to ciągle ponad 20 proc. Sam outsourcing specjalistów, nie tylko z branży IT, już  w tym momencie jest naturalnym rozwiązaniem w obliczu coraz większych wyzwań dla pracodawców.

Jak wygląda nastawienie specjalistów IT do tego sposobu rekrutacji?

Moja wieloletnia praktyka i doświadczenie w pracy zarówno z kandydatami IT jak i klientami pokazuje, że po obu stronach wiele się zmieniło w postrzeganiu tego modelu współpracy, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Zarówno klienci jak i specjaliści widzą zasadność angażowania się  w projekty i przedsięwzięcia, w których uczestniczą firmy trzecie mające na celu dostarczenie wykwalifikowanych specjalistów IT. Świadomość zalet bycia kontraktorem jest bardzo duża i widzimy trend przechodzenia na ten model współpracy u coraz młodszych osób. Osoby te zazwyczaj są dobrze poinformowane i przychodzą z jasno określonymi wymaganiami. Kandydaci widzą potencjał w firmach outsourcingowych. Widzą  w nas partnera do współpracy, który spełni ich oczekiwania w zakresie projektu i warunków kontraktu.

Jakie korzyści niesie za sobą taka forma zatrudnienia?

Model outsourcingu specjalistów IT to dla klienta przede wszystkim zysk na podłożu ekonomicznym, możliwość skoncentrowania się wewnętrznie na strategicznych działaniach firmy. Nie bez znaczenia jest obecna sytuacja na rynku pracy, gdzie – szczególnie w sektorze IT, to kandydaci często dyktują warunki. Usługa outsourcingu ułatwia szybki dostęp do ekspertów w danym obszarze nowych technologii oraz gwarantuje, że dany projekt będzie wykonany zgodnie z najnowszymi trendami i możliwościami technologicznymi. Należy pamiętać, że wszystko pozostaje pod kontrolą klienta, co w niektórych sektorach jest niezwykle ważne.

Z perspektywy specjalisty IT model oferuje dostęp do prestiżowych projektów, najnowszych technologii i często innej dynamiki własnej drogi zawodowej. Kandydat ma możliwość większego wpływu na to, jak potoczy się jego kariera. To on decyduje, który kontrakt jest dla niego w danym momencie najbardziej atrakcyjny i przy jakim projekcie chce pracować. Nie bez znaczenia są też warunki zatrudnienia, które ciągle bywają bardziej atrakcyjne finansowo od pracy stricte etatowej u jednego pracodawcy. Współpraca z firmą outsourcingową daje możliwość zdobycia doświadczenia w różnych technologiach w krótkim czasie (co rzadko jest możliwie, gdy specjalista związany jest z jedną firmą przez wiele lat).  Często też taki model zatrudnienia jest związany z bardziej elastyczną pracą, a także z łatwiejszym dostępem do szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji. 

Dlaczego specjaliści IT decydują się na taką formę współpracy?

Możemy zaobserwować, że specjaliści IT coraz chętniej angażują się w nowe projekty. Jest to zazwyczaj spowodowane potrzebą rozwoju, poznaniem nowych środowisk, bycia na bieżąco z trendami. Są to argumenty, które wpływają na decyzje zawodowe specjalistów IT i skłaniają ich do rozpoczęcia przygody z outsourcingiem. Należy też pamiętać o wspomnianych wcześniej elementach takich jak bardziej atrakcyjne wynagrodzenie, dostęp do szkoleń, elastyczny tryb pracy, w tym także praca zdalna. Coraz bardziej popularna staje się współpraca na zasadzie B2B, co nie zawsze jest możliwe w bezpośredniej współpracy z klientem końcowym. Praca za pośrednictwem firmy outsourcingowej, takiej jak np. Mindbox, ułatwia dostęp do najlepszych pod kątem technologicznych projektów na preferowanych warunkach.

Jak to wygląda z punktu widzenia firm, które decydują się na usługę outsourcingu? Czy jest coś, co wymusza takie działania?

Model body leasingu wydaje się być na tyle korzystny finansowo i zasadny przy obecnym ryku pracy, że widzimy wzrost zainteresowani tym modelem wśród rodzimych pracodawców. Korzystanie z konsultantów zewnętrznych nie jest już postrzegane jako ryzykowne i niekontrolowalne – wręcz przeciwnie. Klienci często widzą współpracę z nami jako narzędzie do podnoszenia własnej atrakcyjności i konkurencyjności na rynku.

Czy Konsultanci pracujący w modelu outsourcingu nie czują się traktowani inaczej przez Klientów?

Większość klientów traktuje zewnętrznych specjalistów IT na równi ze swoimi pracownikami. Sporadycznie, ze względów bezpieczeństwa, zdarza się, że konsultanci nie mają dostępu do wszystkich danych. Coraz częściej jednak firmy potrafią dostosować się do danej sytuacji np. poprzez stosowanie umów o zachowaniu poufności, które umożliwiają pracownikowi zewnętrznemu działania wewnątrz organizacji bez żadnych obostrzeń w zakresie dostępu do narzędzi. Widzimy też jak bardzo organizacje, które korzystają z modelu body leasingu dbają o to, aby kontraktorzy czuli się komfortowo w ich firmie. Zapraszają ich na wewnętrzne imprezy integracyjne dla pracowników, udostępniają szkolenia wewnętrzne czy proponują liczne benefity pozapłacowe.

Jakie są prognozy w stosunku do outsourcingu IT?

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego i deficycie specjalistów na rynkach lokalnych, firmy będą coraz częściej sięgać po partnerów świadczących usługi outsourcingu specjalistów IT. Zapewni im to ciągłość procesów i możliwość spokojnego planowania rozwoju. Wyeliminowanie problemu jakim jest wydłużanie się procesów rekrutacyjnych do swoich struktur wewnętrznych pozwoli działać bardziej dynamicznie i efektywnie.

Dla kandydatów taki model to ogromna szansa na wszechstronny rozwój, zdobycie szerokiego doświadczenia. Już teraz firmy outsourcingowe wskazują, że osoby pracujące wcześniej w oparciu o  kontrakt są postrzegane jako bardziej elastyczne, otwarte na nowe wyzwania. Te cechy z kolei cenią sobie bardzo klienci szukający pracowników. Model taki integruje się również z ideą work-life balance. Dzięki temu możemy zaplanować pracę w bardziej elastycznych godzinach, korzystać z pracy z trybie zdalnym, co pozwala nam na bardziej optymalne życie w sferze prywatnej. Obserwując działania firm, które coraz bardziej dbają o komfort pracy i wypoczynku, ten trend będzie rozwijany i doceniany zarówno przez pracowników jak i pracodawców.

  • Friendly workplace 2023

Leave a Reply