• Friendly workplace 2023
Pokolenie IT

Pokolenie talentów – czym charakteryzują się osoby pracujące w IT?

Branża IT to obecnie jedna z prężniej rozwijających się na rynku. Każdego roku wydziały techniczne politechnik i uniwersytetów w całym kraju wypuszczają w świat rzesze absolwentów. Wielkość zatrudnienia w sektorze IT w Polsce w roku 2015 wynosiła ok. 400 tys. osób. Mimo to zapotrzebowanie na specjalistów różnych dziedzin wciąż nie gaśnie – co więcej, niektórzy pracodawcy mają wręcz problemy ze znalezieniem wystarczająco kompetentnych pracowników nie tylko wysokiego szczebla.

Charakterystyka osób pracujących w IT  nie jest prosta i powinna przebiegać na kilku poziomach – w zależności przede wszystkim od zajmowanego w ramach struktury organizacji szczebla. Zasadniczo możemy tu mówić przede wszystkim o osobach dopiero wchodzących na rynek pracy (z doświadczeniem zawodowym do około roku), doświadczonych specjalistach (ze stażem pracy powyżej 3 lat), menedżerach oraz wyższej kadrze zarządzającej.

Chcesz mieć w zespole brylanty?
Sam oszlifuj diamenty!

I tak, jeśli chodzi o najmłodszych stażem, to karierę zawodową wiele osób zaczyna już w trakcie studiów (przy czym należy tu wspomnieć, że zdarzają się również osoby, które odnajdują się w pracy programistycznej mimo braku wykształcenia kierunkowego). Najczęściej na początku odbywa się praktyki zawodowe bądź staż. Jest to o tyle istotne, że umożliwia wchodzącym na rynek pracy kontakt z szeroko pojętym biznesem – poza umiejętnościami stricte technicznymi pozwala on często na wykształcenie również swoistej kultury pracy czy rozwój kompetencji miękkich, przydatnych np. w kontakcie z klientem. Taki „świeży” pracownik z doświadczeniem zawodowym do około roku ma mniejsze wymagania ze względu na brak świadomości, czego może oczekiwać po pracy w firmie w branży IT.

 Apetyt rośnie w miarę jedzenia…

Zaznajomieni z pracą w branży specjaliści – obok wymagań płacowych – mogą mieć już znacznie większe oczekiwania na różnych płaszczyznach. Mowa zarówno o finansowaniu bądź współfinansowaniu szkoleń i certyfikacji przez firmę, jak i odpowiedniej jakości sprzęcie (także biurowym) czy oprogramowaniu. Możliwość pracy zdalnej czy elastyczne godziny pracy to także elementy, które na tym etapie zostaną docenione zwłaszcza przez programistów. Dodatkowym atutem firmy może okazać się również potencjalna możliwość wyjazdu za granicę. Z badań wynika, że pracownicy z około 3-letnim stażem oceniani są bardzo wysoko pod względem kompetencji (często potwierdzanych certyfikacjami) oraz mobilności. Jednocześnie często cechuje ich niewystarczająca znajomość języka angielskiego, jak również brak elastyczności w kwestii formy zatrudnienia – większe doświadczenie przekłada się z reguły na własną działalność gospodarczą i chęć zawarcia współpracy B2B.

Menedżer IT niejedno ma imię

Menedżerowie stanowią grupę zróżnicowaną pod względem cech charakterystycznych. Z jednej strony – rolę tę mogą pełnić osoby cechujące się przede wszystkim wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi, co jest szczególnie istotne we wszystkich negocjacjach i ustaleniach biznesowych. Z drugiej jednak – menedżerowie to często programiści czy liderzy zespołu po awansie. Obie sytuacje mają swoje plusy i minusy, jednak charakteryzując polską kadrę menedżerską IT należy przede wszystkim wskazać, iż są to osoby o najwyższym stopniu świadomości technicznej, zdolne do pracy w nawet najbardziej nieuporządkowanym środowisku oraz wykazujące się umiejętnością szybkiego reagowania oraz znajdowania wyjścia z sytuacji kryzysowych.

Zarówno menedżerowie, jak i wyższa kadra zarządzająca firm IT z rodzimym kapitałem odbierani są na rynku pozytywnie. Umiejętności z zakresu zarządzania, negocjacji handlowych czy komunikacji w języku angielskim oceniane są jako odpowiednie dla poziomu europejskiego. Aby dopełnić charakterystyki osób pracujących w branży IT, należy jeszcze wspomnieć, że polski rynek usług technicznych wciąż jest rynkiem przede wszystkim mężczyzn. To jednak ma szansę się zmienić w związku z licznymi programami aktywizacyjnymi, zachęcającymi kobiety do stania się jego częścią.

Źródła:

ABSL, 2015| Rynek usług IT w Polsce, http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_it_2015_PL_150604_epub.pdf
Adecco, Kadry IT, http://www.adecco.pl/pl-PL/OAdecco/Documents/Kadry%20IT.pdf
IT@PL, Rynek pracy IT w Polsce, Maj 2013
Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020, https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-IT-w-Polsce-2015

 

  • Friendly workplace 2023

Leave a Reply