• Friendly workplace 2023
bezpieczeństwo w firmie

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

4 lipca 2017 r. w Warszawie

Naszym celem podczas konferencji jest przedstawienie Państwu najnowszych technik ochrony mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w firmie.

Patronat honorowy:
„Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych”

Podczas konferencji głos zabiorą:

  • Tomasz Soczyński – Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO;
    Błażej Szymczak – Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro;
    Łukasz Kołodziejczyk – Ekspert ds. bezpieczeństwa;
    Izabela Lewandowska – Wiśniewska – Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab.

Agenda konferencji

1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
– zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
– systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych;
– zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy;
– prawne aspekty bezpieczeństwa informacji;
– systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem;
– technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
– metody zarządzania ryzykiem;
– audyt i kontrola bezpieczeństwa.
2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).
4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:

– zarządzanie incydentami i ciągłością działania;
– scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.
5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Grupa docelowa:
– prezesi i członkowie zarządu;
– pełnomocnicy i doradcy zarządu;
– dyrektorzy i kierownicy techniczni, ds. bezpieczeństwa;
– kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia;
– dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami;
– dyrektorzy i kierownicy IT, finansowi, facility managerowie, dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji, Business; Continuity Managerowie, audytorzy.
Przedstawiciele instytucji:
publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych.
Firmy: telekomunikacyjnych, mediów, usługowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych.

ZAREJESTRUJ SIĘ >>>

Do zobaczenia na konferencji!

W razie pytań służę pomocą.

Katarzyna Brejnakowska
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 720 911 821
e-mail: katarzyna.brejnakowska@successpoint.pl

  • Friendly workplace 2023

Leave a Reply