• Friendly workplace 2023
walka o programistów

Walka o programistów trwa w najlepsze.

Co czwarta rekrutacja w firmach, planujących zwiększyć w bieżącym roku zatrudnienie, dotyczyć będzie stanowisk związanych z IT. Według danych Hays prawie 90 proc. pracodawców spodziewa się trudności w pozyskaniu nowych pracowników. Powodem są najczęściej brak dostępnych kandydatów i niewystarczające umiejętności techniczne potencjalnych zainteresowanych. To oznacza zwiększanie nakładów finansowych na rekrutację i konieczność poszerzania oferty korzyści pozafinansowych dla potencjalnych pracowników. 

W całym ubiegłym roku na największym polskim serwisie z ogłoszeniami o pracy – Pracuj.pl – ukazało się ponad 77 tys. ofert zatrudnienia dla specjalistów IT. Ta liczba nie oddaje jednak całego obrazu zapotrzebowania w branży.
– Coraz więcej firm zrezygnowało już z ogłaszania wolnych wakatów dla programistów na tego typu portalach. Poszukując idealnych kandydatów zdają się na usługi firm headhunterskich lub zachęcają obecnych pracowników do polecania swoich znajomych. Premie za rekomendacje sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych – mówi Jerzy Mardaus z międzynarodowej szkoły programowania Codecool.

Trudność w dotarciu do odpowiedniego kandydata to nie jedyna przeszkoda w pozyskaniu wykwalifikowanego pracownika. O finale takiego procesu decyduje bowiem jeszcze szereg czynników. Należą do nich jakość oferowanych świadczeń pozapłacowych, takich jak rozbudowane pakiety opieki zdrowotnej, dofinansowania do zajęć sportowych czy kursów oraz możliwości rozwoju.

Coraz częściej kryterium przyjęcia oferty pracy jest też wizerunek pracodawcy w oczach kandydata. Według danych SAS Institute i Antal, aż 22 proc. specjalistów i menadżerów IT przy wyborze pracodawcy kieruje się innowacyjnością spółki, 16 proc. za kluczowe uznaje styl zarządzania oraz kulturę organizacyjną, a 15 proc. wielkość i prestiż firmy.

Warto wspomnieć, że zapotrzebowanie na programistów generują nie tylko firmy z sektora IT. Wobec cyfrowej rewolucji gospodarki firmy, niezależnie od branży, coraz częściej rozwijają własne departamenty informatyczne, których potrzeby sięgają nawet kilkudziesięciu specjalistów rocznie.
– Obecnie polskie uczelnie dostarczają na rynek pracy prawie 13 tys. absolwentów kierunków informatycznych, czyli o ok. 2 tys. osób mniej niż w latach ubiegłych. Tymczasem nie przestaje przybywać nowych miejsc pracy dla specjalistów z branży – komentuje Jerzy Mardaus.

Nie dziwi więc, że w całym kraju jak grzyby po deszczu wyrastają szkoły programowania. Ich oferta pozwala w relatywnie krótkim czasie zdobyć bardziej praktyczne, niż w klasycznym programie uniwersyteckim, wykształcenie w obszarze programowania.

Dlatego coraz skuteczniej zapełniają one lukę na rynku pracy IT. Z perspektywy pracodawcy, poszukującego kandydatów ze znajomością języków programowania i umiejętnościami współpracy z biznesem, bardzo ciekawym rozwiązaniem jest współpraca ze szkołami programowania, poprzez np. wykorzystywanie case studies lub realnych projektów firmy, jako podstawy do nauki studenta w końcowym etapie jego edukacji.

– Współpraca ze szkołą programowania daje pracodawcy możliwość kształtowania umiejętności przyszłego pracownika  jeszcze na etapie kursu. Znając potrzeby firmy możemy do nich dostosować program ostatniego semestru czy to pod względem technologii, narzędzi, czy innych specyficznych szkoleń. W ten sposób firma zyskuje pracownika, który jest wdrożony w jej pracę i w pełni efektywny już od pierwszego dnia pracy – przekonuje Jerzy Mardaus z  Codecool. Współpraca ze szkołą programowania sprawdza się w jego ocenie szczególnie w przypadku pracodawców z dużym zapotrzebowaniem na młodszych programistów.
W przypadku trwającego 18 miesięcy kursu Codecool, ostatnie sześć miesięcy nauki ma charakter stażu. Jest on poświęcony doskonaleniu zdobytych umiejętności oraz wdrażaniu się w specyfikę firmy, w której kursanci podejmą swoją pierwszą pracę w roli programisty.
 – Naszym celem jest wprowadzenie utalentowanych i zmotywowanych ludzi na rynek pracy IT.  Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby pracodawców. W szkole uczymy nie tylko technologii, ale przede wszystkim rozwijamy umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w środowisku biznesowym – dodaje Jerzy Mardaus.
  • Friendly workplace 2023

Leave a Reply