• Friendly workplace 2023
Coders Center

Wymarzona praca po studiach? Tylko w branży IT

Kierunek rozwoju technologicznego jest niezmiernie trudny do przewidzenia, jednak liderzy biznesu w widoczny sposób zaznaczają kolejne trendy. Bez wątpienia to właśnie praca w sektorze IT należy do najbardziej opłacalnych – według ostatniego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń średnia płaca w tym sektorze wynosi ok. 5,7 tys. miesięcznie.

Deficyt kadr w firmach z branży IT wciąż jest widoczny, co świadczy o utrzymywaniu się rynku pracownika. Najważniejsze są kompetencje do pracy, które wynikają z zapotrzebowania rynkowego – dlatego nawet na początku kariery zawodowej tak ważne jest poszerzanie zakresu swoich umiejętności. –  Zajmowane stanowisko oraz wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależą od intensywności pracy oraz od przygotowania do pełnionych obowiązków. Wykwalifikowany pracownik w tej branży jest na wagę złota, jednak jeszcze większą wartość ma specjalista, który kształci się od podstaw w danej firmie. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa tak często inwestują w młode talenty –  komentuje Tomasz Gibas, założyciel wrocławskiej spółki IT, Coders Center.

Edukacja

Rynek IT rozwija się w bardzo szybkim tempie. Z uwagi na to, nowi specjaliści są rozchwytywani przez firmy technologiczne. Studia mogą okazać się pomocne, jednak jeszcze ważniejsze przy zdobywaniu pracy są ukończone kursy i zdobyte certyfikaty. W praktyce, doświadczenie w branży można zdobywać już od szkoły średniej i w ten sposób rozpocząć ukierunkowywanie swojej kariery zawodowej. Takie działania z całą pewnością zostaną docenione przez przyszłych pracodawców, a pracownikowi zapewnią dobry start w branży. Ostatecznie to umiejętności, a nie zaświadczenie ukończenia szkoły potwierdza wartość pracownika. Swoją wiedzę można zdobywać także bezpośrednio w firmie, w której chciałoby się podjąć pracę w przyszłości.

Możliwości rozwoju

Bazową częścią i elementem wspólnym poszczególnych technologii informacyjnych jest tworzenie i dystrybucja oprogramowania. Wybranie konkretnej ścieżki kariery zawsze pociąga za sobą konsekwencje. Zmiana kwalifikacji zawodowych w obrębie branży IT jest możliwa, ale z uwagi na szybki postęp technologiczny może okazać się trudna. Aby odnieść sukces w tym sektorze, już na początku kariery zawodowej należy wybrać technologię, która ma największy potencjał rozwojowy i to jej poświęcić szczególną uwagę podczas nauki. Zważywszy na tempo ewolucji branży, taka inwestycja z całą pewnością się zwróci. Na początku ścieżki zawodowej absolwenci uczelni mogą wybierać m.in. pomiędzy pracą przy tworzeniu i dostarczaniu oprogramowania czy też jego testowaniem. Największe możliwości rozwoju mają jednak programiści, którzy zajmują się pisaniem różnorodnych systemów informatycznych. Każdy musi wybrać własnej ścieżkę kariery zawodowej indywidualnie i adekwatnie do swoich możliwości oraz predyspozycji. Wykwalifikowani i kompetentni specjaliści są rozchwytywani przez firmy IT. – W naszej branży ciężka praca zostaje dostrzeżona i doceniona przez pracodawców, ponieważ zapotrzebowanie na kolejnych specjalistów rośnie z minuty na minutę. Firmy działające w branży IT zatrudniają w ciągu roku nawet kilkudziesięciu nowych pracowników. Przykładem jest Coders Center. Stale rozwijaliśmy zespół w Polsce, ponieważ stąd dostarczaliśmy usługi do naszych klientów na całym świecie – komentuje Tomasz Gibas z Coders Center.

Wynagrodzenie

Dlaczego branża IT cieszy się taką popularnością wśród absolwentów?

Przede wszystkim z uwagi na to, że daje gwarancję zatrudnienia i oferuje wysokie zarobki.  Absolwenci kierunków technicznych mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową. Najniższą pensję w ubiegłym roku otrzymali pracownicy działu serwis (ok . 3 900 zł), z kolei najwyższe – osoby zatrudnione w konsultingu (ok. 6 520 zł). Nie można pominąć także faktu, że im większy staż w branży, tym honorarium rośnie. Specjaliści w dużych miastach mogą zarobić ok. 9 000 zł, a dyrektorzy IT, na których spoczywa największa odpowiedzialność za wyniki i działania w firmie ok. 15-32 000 zł, miesięcznie. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że najwięcej w sektorze IT zarobią pracujący w największych miastach, m.in. w Warszawie (7 000 zł), Wrocławiu (6 300 zł) czy Krakowie (6 181 zł). Zarobki są różnorodne, ale za kompetentnego pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami firmy IT są w stanie zapłacić naprawdę dużo.

Szybkie tempo rozwoju rynku IT sprawia, że popyt na specjalistów IT w firmach technologicznych stale rośnie. Z uwagi na to, niezależnie od obranej drogi rozwoju kariery zawodowej, pracownicy branży IT są chętnie zatrudniani.

  • Friendly workplace 2023

Leave a Reply