• Friendly workplace 2023

Zaglądamy w zarobki specjalistów w branży IT w 2016 roku

Branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, a wynagrodzenia zatrudnionych w niej pracowników z roku na rok rosną coraz szybciej. W artykule przedstawiono jak w 2016 roku kształtuje się poziom płac podstawowych i całkowitych specjalistów IT o różnym poziomie doświadczenia.

Wynagrodzenia podstawowe: liczy się poziom zatrudnienia i rodzaj umowy

Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT w 2016 roku wynosi 6 625 PLN. Połowa z nich otrzymuje miesięcznie od 5 150 do 8 070 PLN płacy zasadniczej. Specjaliści na stanowiskach eksperckich zarabiają od 9 500 do 13 250 PLN. Natomiast w przypadku doświadczonych specjalistów stawki wynagrodzeń połowy pracowników wahają się od 5 100 do 7 040 PLN. Więcej informacji zamieszczono na wykresie 1

Wykres 1.
Wynagrodzenia podstawowe na różnych poziomach specjalistów w branży IT w 2016 roku

zarobki programistów i IT

Analizując wynagrodzenia zasadnicze w branży IT, warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie stawek podstawowych oferowanych pracownikom zatrudnionym w oparciu o różne umowy o pracę.
W tym ujęciu najwyższe płace (mediana) otrzymują specjaliści związani z pracodawcą kontraktem (9 000 PLN). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło otrzymują 4 448 PLN, natomiast w przypadku umowy zlecenia stawki podstawowe oscylują na poziomie 3 303 PLN miesięcznie.

zarobki i płace programistów

Wynagrodzenia całkowite: zróżnicowanie na podstawie wielkości i kapitału firmy

Z uwagi na niewielki udział płacy zmiennej w wynagrodzeniu, poziom stawek całkowitych w sektorze IT nie odbiega istotnie od pensji zasadniczych. Mediana płacy całkowitej zatrudnionych tu specjalistów (a zatem sumy wynagrodzenia podstawowego, stałych miesięcznych i rocznych składników oraz średniomiesięcznego wynagrodzenia zmiennego) wynosi 6 873 PLN. Połowa młodszych specjalistów zarabia od 3 673 do 5 250 PLN, natomiast co drugi doświadczony specjalista otrzymuje od 5 200 do 7 404 PLN miesięcznie. W przypadku starszych specjalistów i ekspertów mediany płac całkowitych wynoszą odpowiednio 8 614 oraz 12 125 PLN.

Tabela 1.
Wynagrodzenia całkowite na różnych poziomach specjalistów w branży IT w 2016 roku

 Poziom zatrudnienia dolny kwartyl mediana górny kwartyl
specjalista – ogółem 5 350 PLN 6 873 PLN
8 667 PLN
specjalista – ekspert 10 005 PLN 12 125 PLN
14 000 PLN
specjalista – starszy 7 005 PLN 8 614 PLN
10 425 PLN
specjalista – doświadczony 5 200 PLN 6 250 PLN
7 404 PLN
specjalista – młodszy 3 673 PLN 4 500 PLN
5 250 PLN

Najwyższe wynagrodzenia całkowite specjalistów zaraportowano wśród firm zatrudniających powyżej 1 000 osób oraz o przychodach przekraczających 200 mln PLN (odpowiednio 7 150 oraz 7 113 PLN miesięcznie). Najniższe stawki płac oferowane są natomiast w organizacjach o zatrudnieniu od 101 do 1 000 osób (6 515 PLN) oraz o przychodach do 25 mln PLN (6 589 PLN).

Wykres 3.
Wynagrodzenia całkowite specjalistów w 2016 roku zatrudnionych w organizacjach o różnej wielkości

płace w IT

Istotne różnice można zaobserwować pomiędzy wynagrodzeniami w firmach o różnym pochodzeniu kapitału. Podczas gdy połowa specjalistów w polskich organizacjach zarabia od 4 929 do 7 500 PLN, tej w zagranicznych przedsiębiorstwach otrzymują oni od 6 386 do 9 345 PLN miesięcznie. Mediana płacy całkowitej (7 922 PLN) jest tu o 36% wyższa niż w firmach rodzimych (5 829 PLN).

Tabela 2.
Wynagrodzenia całkowite specjalistów w branży IT w firmach polskich i zagranicznych

pochodzenie kapitału dolny kwartyl mediana górny kwartyl
polski 4 929 PLN 5 829 PLN
7 500 PLN
zagraniczny 6 386 PLN 7 922 PLN
9 345 PLN

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach specjalistycznych
Na koniec zwróćmy uwagę na stawki płac całkowitych na wybranych stanowiskach specjalistycznych (poziom: doświadczony). Spośród zaprezentowanych, najwyższe wynagrodzenia – 8 800 PLN – otrzymują administratorzy baz danych. Płace przekraczające 7 000 PLN miesięcznie oferowane są administratorom sieci lan/wan (7 605 PLN) oraz projektantom systemowym (7 500 PLN). Natomiast mniej niż 5 000 PLN miesięcznie zarabiają serwisanci sprzętu komputerowego (4 742 PLN) i inżynierowie wsparcia technicznego/specjaliści help-desk (4 580 PLN).

Wykres 4.
Wynagrodzenia całkowite w 2016 roku na wybranych stanowiskach z poziomu doświadczonego specjalisty

wynagrodzenia administrator baz danych

Definicje terminów użytych w artykule:

Płaca podstawowa – stałe składniki wynagrodzenia brutto, czyli płaca zasadnicza określona umową o pracę oraz ewentualne stałe dodatki (funkcyjny, stażowy itp.) na dzień 01.01.2016 r. (lub najbardziej aktualne dane).

Płaca całkowita – suma płacy podstawowej oraz uśrednionych ruchomych składników wynagrodzenia (premie, prowizje, nagrody itp.) wypłaconych w roku poprzedzającym badanie.

Płaca zmienna – różnica między płacą całkowitą a płacą podstawową danego pracownika
(mediana płacy zmiennej nie jest równa różnicy między medianą płacy całkowitej a medianą płacy podstawowej na stanowisku).

Mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie oddziałów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN.

Dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1 500 PLN, to wynagrodzenie na danym stanowisku jest w 1/4 oddziałów niższe, a w 3/4 wyższe od 1 500 PLN.

Górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2 500 PLN, to wynagrodzenie na danym stanowisku jest w 3/4 oddziałów niższe, a w 1/4 wyższe od 2 500 PLN.

źródło: http://wynagrodzenia.pl/raport-placowy/raport-placowy-sedlak-amp-sedlak-dla-branzy-it-2016


Oferty pracy dla programistów, analityków baz danych, Programista iOS, Programista C++, Programista C++, Inżynier Wsparcia Technicznego, Senior JavaScript Developer, Programista Java – Warszawa, Technical Lead JavaScript Developer, Mobile Developer, Java Developer, Python Full Stack Developer, PHP Developer – Wrocław, Python Developer, Front-end Developer, Java/Scala Developer, DevOps Engineer.

  • Friendly workplace 2023

Related Posts

Employee referral w branży IT
Starcie gigantów – Employee referral w branży IT
programista IT wrocław
Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe pracodawców IT a oferta uczelni – Invest in Wroclaw
programowanie wynagrodzenia
Czy tylko w obszarze IT można liczyć na atrakcyjne zarobki?

Leave a Reply