• Friendly workplace 2023

Zarobki programistów w 2015

Wynagrodzenia programistów różnych języków

Analizując raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2015 dowiadujemy się, że najwyższe wynagrodzenia wśród programistów otrzymują specjaliści od aplikacji mobilnych. Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych specjalistów to aż 9 800 zł. Doświadczeni programiści zarabiają 7 200 PLN, a młodsi 4 095 zł.

W dalszej części rankingu znaleźli się specjaliści pracujący w Java/JEE/J2EE, C/C++, bazach danych, .NET, serwisach i aplikacjach internetowych oraz systemach klasy ERP oraz PHP.

wykres1_120

Zarobki programistów na kontrakcie oraz umowie o pracę

Wśród informatyków, z uwagi na specyfikę ich pracy, często występują inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Pracownicy na kontrakcie zarabiają około 10% więcej, niż pracownicy posiadający umowę o pracę (dotyczy to stanowisk branych pod uwagę w rankingu). Średnio w całej branży IT wskaźnik ten wynosi 14%.

Ciekawym zjawiskiem jest również odmienna niż w innych branżach relacja wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych do płac na stanowisk eksperckich. Coraz częściej zdarza się, że kierownicy niższego szczebla czy koordynatorzy zarabiają mniej niż starsi specjaliści czy eksperci od danego języka programowania.

wykres2_37

Płace na stanowiskach
kierowniczych w dziale
projektowo-programistycznym

Dyrektor ds. produkcji oprogramowania jest najwyżej wynagradzanym stanowiskiem w działach projektowo-programistycznych. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku to 19 667 zł. Wysokie pensje otrzymują również koordynatorzy zespołów programistów i projektantów. Mediany ich wynagrodzeń wynoszą odpowiednio 10 239 zł oraz 8 828 zł.

wykres3_12

 

Źródło: raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT- 2015

  • Friendly workplace 2023

Related Posts

Zaglądamy w zarobki specjalistów w branży IT w 2016 roku
Raport płacowy branży IT 2016
zarobki wynagrodzenia it.jpg
Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2015 roku”

Leave a Reply