• Friendly workplace 2023
wynagrodzenie pensja

Zarobki programistów w 2017 roku

Według powszechnego przekonania rynek umożliwia informatykom stawianie wysokich żądań finansowych. Szczególną grupą w tej branży są programiści, których unikalne umiejętności są wysoko cenione na rynku. Warto przyjrzeć się bliżej tej grupie, gdyż ich zarobki są zróżnicowane nie tylko ze względu na poziom doświadczenia czy lokalizację firmy, ale także na języki czy technologie, w których pracują.

Programiści różnych języków

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 znajdują się dane o wynagrodzeniach m.in. programistów posługujących się językami C/C++, PHP, Python, pracujących w technologii .NET czy w Java. Na wykresie poniżej zaprezentowano jakie wynagrodzenie otrzymują starsi programiści, czyli tacy, którzy posiadają duże doświadczenie w danej dziedzinie, wykonują skomplikowane zadania, a ich doświadczenie zawodowe to minimum 3 lata.

Wykres 1. Wynagrodzenie całkowite starszych programistów zatrudnionych na umowę o pracę (brutto, PLN)
wynagrodzenia programistów 2017 2018

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

Najwyższe zarobki otrzymują starsi programiści pracujący w technologii JAVA – połowa z nich zarabia w przedziale od 9 500 do 12 200 PLN. Niewiele mniej zarabiają starsi programiści C/C++, których zarobki mieszczą się w przedziale 9 500 PLN – 12 200 PLN. Na trzecim miejscu znaleźli się programiści aplikacji mobilnych – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie od 8 000 do 13 500 PLN.

Programiści pracujący w różnych województwach

Analizując wynagrodzenia programistów warto przyjrzeć się kryterium regionalnemu. Poniżej zaprezentowano medianę wynagrodzenia całkowitego starszych programistów w wybranych województwach.

Wykres 2. Mediana wynagrodzenia całkowitego starszych programistów zatrudnionych na umowę o pracę w wybranych województwach (brutto, PLN)
gdzie najlepsze zarobki dla programistów

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

Starsi programiści pracujący w województwie mazowieckim otrzymują wynagrodzenie 11 000 PLN. Specjaliści zatrudnieni w województwie małopolskim zarabiają 1 200 PLN mniej, natomiast programiści z Pomorza otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8 500 PLN.

Zarobki programistów w zależności od rodzaju umowy

Pracodawcy zatrudniający programistów często stosują inne formy umowy niż umowa o pracę. Programiści są zatrudniani również na umowę o dzieło, zlecenie czy kontrakt. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 uwzględniono każdą z wymienionych form zatrudnienia.  Najwyższe wynagrodzenie otrzymują starsi programiści zatrudnieni na kontrakcie. Połowa z nich zarabia więcej niż 12 000 PLN.  Dla porównania starsi programiści zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują wynagrodzenie o niemal 2 000 PLN  niższe.

Wykres 3. Mediana wynagrodzenia całkowitego starszych programistów w zależności od rodzaju umowy w przeliczeniu do czterdziestu godzin pracy w tygodniu (brutto, PLN)
wynagrodzenia całkowitego młodszych programistów

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

W przypadku młodszych programistów czyli pracowników z niedużym, bądź bez doświadczenia, najwyższe wynagrodzenie również otrzymują zatrudnieni na kontrakcie. Połowa  z nich zarabia więcej niż 6 100 PLN. Zatrudnieni na umowę o pracę zarabiają około 1 200 PLN mniej, natomiast pracując na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4 000 PLN.

Wykres 4. Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych programistów w zależności od rodzaju umowy w przeliczeniu do czterdziestu godzin pracy w tygodniu (brutto, PLN)
wynagrodzenia całkowitego młodszych programistów

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

Programiści a profil działalności firmy IT

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 podzielono firmy IT ze względu na profil działalności. Wyróżniono sektor finansowy, usługi i sofware. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują starsi programiści zatrudnieni w firmach IT działających w sektorze finansowym – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie większe niż 12 600 PLN. Niewielkie różnice występują pomiędzy zatrudnionymi w firmach IT działających w sektorze usług (10 100 PLN) i software (10 000 PLN).

Wykres 4. Mediana wynagrodzenia całkowitego starszych programistów zatrudnionych na umowę o pracę w firmach IT o różnym profilu działalności (brutto, PLN)
zarobki w IT


Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiono wynagrodzenie programistów w zależności od technologii w jakiej pracują, województwa, w którym zlokalizowana jest firma, rodzaju podpisanej umowy i profilu działalności firmy IT. Więcej informacji na temat wynagrodzenia programistów, a także innych pracowników firm IT znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT.

 

O raporcie

Raport zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 93 stanowiskach z branży IT. Dane pochodzą z 87 firm z sektora IT. Badanie prowadzone było w okresie styczeń – maj 2017 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

 

  • Friendly workplace 2023